مفهوم BIM چیست؟

✳️ در سال‌های اخیر، برای فرایند BIM تعاریف متعددی در چهارچوب استانداردها و دستورالعمل‌های مختلف توسط سازمان‌ها و شرکت‌های گوناگون ارائه شده‌ است، زیرا که توجه و نگاه به این موضوع در طی زمان، دستخوش تغییراتی شده است.

 

✳️ BIM در اغلب این تعاریف، مخفف عبارت “Building Information Modeling” تفسیر می‌شود که به معنای “مدل‌سازی اطلاعات ساخت (ساختمان)” است. هر چند ممکن است که در بعضی از موارد، “مدیریت اطلاعات ساخت” نیز تفسیر شود که در این‌ دیدگاه به جای مدل‌سازی (Modeling) اطلاعات ساخت، بیشتر جنبه‌ی مدیریت (Management) اطلاعات ساخت، مورد توجه قرار می‌گیرد. 

 

✳️ با لحاظ نمودن هر دو جنبه در توصیف BIM می‌توان گفت که BIM یک فرایند، جهت مدل‌سازی و ایجاد یک نمایش دیجیتالی از پروژه‌ی مورد نظر است که در آن اطلاعات و داده‌ها از منابع مختلف، ادغام و یکپارچه می‌شوند و این مدل در چرخه‌ی حیات پروژه، اعم از طراحی، ساخت و بهره برداری تکامل می‌یابد. در واقع به بیان دیگر، در رویکرد و روش BIM پروژه‌ی مورد نظر دو بار ساخته می‌شود. بار اول به طور کامل و به صورت مدل مجازی و سپس بار دوم به صورت واقعی و در محل ساخت آن.

[cp_modal id="cp_id_a0188"]
دریافت هدیه ویژه
[/cp_modal]
Shopping Cart