استانداردهای اجرای فرایند BIM

✳️ در سال 2007 مؤسسه استاندارد بریتانیا سند BS 1192 را برای پروژه‌های دولتی کشور انگلستان تعریف و تدوین نمود و در این سند به تعریف فرایند بیم و ساختار آن پرداخت. از سال 2013 به بعد نیز سندهای مختلفی که زیر مجموعه سند 1192 محسوب می‌شوند و هر کدام مربوط به اجرا و پیاده‌سازی بیم در بخشی از چرخه‌ی حیات پروژه‌ها هستند، تدوین و عرضه گردیدند و ستون‌های BIM نامیده شدند که عبارتند از:


  • PAS 1192-2: 2013
  • PAS 1192-3: 2014
  • BS 1192-4 (COBie): 2014
  • PAS 1192-5: 2015
  • PAS 1192-6 (H&S): 2017
  • BIM protocol
  • Government Soft Landing (GSL)
  • Digital Plan of Work (DPoW)
  • Classification

✳️ در سال 2019 به دلیل نیاز به یک استاندارد مشترک بین‌المللی که بتوان در انجام انواع پروژه‌ها طی روند BIM به آن رجوع کرد، استاندارد BS EN ISO 19650 جایگزین موارد بالا شد. این استاندارد در حال حاضر شامل دو بخش است. بخش اول آن ISO 19650-1 به مفاهیم و اصول می‌پردازد و بخش دوم آن ISO 19650-2 مربوط به مرحله‌ی تحویل پروژه‌ها است که می‌توان آن‌ها را به صورت رایگان از پایگاه‌های اینترنتی مربوطه دریافت نمود و مورد مطالعه و استفاده قرار داد.

[cp_modal id="cp_id_a0188"]
دریافت هدیه ویژه
[/cp_modal]
Shopping Cart