تدارک برنامه‌ی اجرایی بیم (BEP)

✳️ برنامه‌ی اجرایی بیم یا BEP ( BIM Execution Plan) در واقع بیانیه‌ی شیوه و روش کاری دیجیتالی شماست. شما در مرحله‌ی مناقصه جهت اخذ و انجام یک پروژه‌‌ی بیم، این سند مفید و با اهمیت را تهیه می‌کنید. همچنین پس از موفقیت در اخذ پروژه و عقد قرارداد، طرح و برنامه‌ی پس از قرارداد را ارائه می‌دهید. BEP یک سند و مدرک ارزشمند برای زنجیره‌ی تأمین و تدارکات ساخت است. اهداف اصلی BEP را این‌گونه می‌توان بیان کرد:

 

🟠 تعیین رویکرد پیشنهادی تأمین‌کننده و زنجیره‌ی تأمین پروژه (سازمان‌ها و مؤسسات طراحی و ساخت طرف قرارداد) برای اجرای فرایند بیم در آن پروژه.

🟠 ترسیم نمای کلی ایده‌ و چشم‌انداز شما برای پیاده‌سازی بیم در پروژه‌ی مورد نظر، به همراه تعیین نحوه و بازه‌ی زمانی اجرای بیم.

🟠 مشخص نمودن میزان و سطح اجرای فناوری بیم در یک پروژه؛ از جمله تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های بیم، سطح توسعه‌ی‌‌ مدل (LOD) و همچنین زمان و چگونگی تبادل داده‌ها و اطلاعات در پروژه.

 

✳️ ممکن است در نظر داشته باشید برای شرکت و یا سازمانی، یک برنامه‌ی اجرایی بیم (BEP) اراده دهید. توجه به این نکته ضروری است که شرایط پروژه‌ها و سازمان‌های مختلف، یکسان نیستند و یک مدل BEP را نمی‌توان برای همه جا و هر پروژه‌ای ارائه داد. ساختار سازمانی و شرایط پروژه‌ی مدنظر، باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرند.

 

✳️ در واقع BEP راهی است که شما می‌توانید به کارفرمای پروژه نشان دهید که آمادگی انجام کار اجرای بیم را دارید و سازمانی شایسته با تیمی درخور هستید. در محتوای BEP این فرصت را دارید به سؤال‌ها و نیازهای اطلاعاتی کارفرما و سایر ذی‌نفعان پروژه که در سندی با عنوان EIR (Employer Information Requirement) عرضه می‌شود، پاسخ دهید. هدف اصلی سند EIR مستندسازی الزامات اطلاعاتی پروژه است. این سند مبنایی را تشکیل می‌دهد که پیشنهاددهندگان باید از طریق BEP به آن پاسخ دهند. BEP نشان می‌دهد که داوطلبان چگونه در صورت موفقیت در اخذ پروژه، این اطلاعات دیجیتالی را در طول پروژه، تحویل داده و مدیریت می‌کنند.

 

✳️ برنامه‌ی اجرایی بیم (BEP) در دو مرحله‌، تهیه و تنظیم می‌گردد. مرحله‌ی اول پیش از عقد قرارداد و مرحله‌ی دوم بعد
از آن
که مشتری یا کارفرما، قرارداد را با سازمان و یا شرکت مورد نظر، منعقد می‌سازد. الگوها و راهنماهای جامعی در زمینه‌ی تولید و تکمیل سند BEP می‌توانند مفید واقع گردند که دو مورد از آن‌ها عبارتند از:  

 

🟠 کمیته‌ی اطلاعات پروژه‌ی ساخت‌ (CPIC) انگلستان اسناد و الگوهای BEP برای هر دو مرحله‌ی قبل و بعد از قرارداد را در آدرس اینترنتی زیر ارائه داده است که می‌توان بصورت رایگان آن‌ها را دریافت نمود:

 http://www.cpic.org.uk/cpix/cpix-bim-execution-plan

🟠پایگاه اینترنتی برنامه‌ی تحقیقاتی BIM دانشگاه ایالتی پنسیلوانیای آمریکا (CIC) راهنمای برنامه‌ی اجرایی بیم (BEP) پروژه را توسعه داده است که به صورت رایگان از آدرس اینترنتی http://bim.psu.edu قابل دسترسی است.

[cp_modal id="cp_id_a0188"]
دریافت هدیه ویژه
[/cp_modal]
Shopping Cart