تفاوت Data و Information در BIM

✳️ در مکالمه‌های روزمره، واژه‌های “داده” و “اطلاعات” بسیار مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. بسیاری از افراد به اشتباه می‌پندارند که مفاهیم داده و اطلاعات با یکدیگر تفاوتی ندارند و به طور عمده، این دو واژه را به جای هم استفاده می‌کنند. بسیاری از افراد به اشتباه می‌پندارند که مفاهیم داده و اطلاعات با یکدیگر تفاوتی ندارند و به طور عمده، این دو واژه را به جای هم استفاده می‌کنند. اما این دو واژه با توجه به موقعیت، معنا و کاربرد متفاوتی دارند.

✳️ “داده” و “اطلاعات” هر دو، نوعی دانش محسوب می‌شوند و یا وسیله‌ای برای دستیابی به دانش. Data می‌تواند هر نوع از کاراکتر شامل متن، عدد، کلمه، صدا و تصویر باشد. داده‌ها خام، دسته‌بندی و طبقه‌بندی نشده هستند و در صورتی که بخواهیم از آن‌ها به صورت مستقیم استفاده کنیم اغلب بی‌فایده خواهد بود.

✳️ داده، ورودی خام به حساب آمده و به خودی خود، موجودیت خاصی ندارد، بلکه پس از پردازش و مرتب‌سازی به خروجی معناداری تبدیل می‌شود. بنابراین “اطلاعات” پس از طبقه‌بندی، دسته‌بندی و ساختاردهی به داده‌ها به وجود می‌آیند. می‌توان از این داده‌ها برای تصمیم‌گیری و یا ایجاد دانش در مورد یک موضوع استفاده کرد.

✳️ اطلاعات عموماً برای کاربران مفهوم دارد و قابل استفاده می‌باشد. نتایج حاصل از پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها به عنوان اطلاعات تلقی می‌شوند. به عنوان مثال عدد “3” به خودی خود یک داده (Data) محسوب می‌شود که معنا و مفهوم خاصی را منتقل نمی‌کند ولی زمانی که به طول و عرض یک پنجره نسبت داده شود؛ عبارت “طول و عرض پنجره 3 متر است” اطلاعات (information) مربوط به آن پنجره، محسوب می‌گردد.

[cp_modal id="cp_id_a0188"]
دریافت هدیه ویژه
[/cp_modal]
Shopping Cart