تشریح اجزای BIM

BUILDING (B)

حرف B نماینده‌ی کلمه Building است که اغلب در ابتدا به  مفهوم “ساختمان” تفسیر می‌شود که یک اسم است و مقصود، ساختمان‌هایی با کاربری‌های معمول و مجزا مانند مسکونی، اداری، موزه و غیره است. در صورتی که اگر “فعل” ساختن مورد توجه قرار گیرد، واژه‌ی ساختمان را می‌توان با مفهوم “ساخت” جایگزین نمود و به هر پروژه‌ای که قابل ساخت و ایجاد باشد نسبت داد. بنابراین فناوری بیم می‌تواند برای پروژه‌های زیرساختی، مگا پروژه‌ها، لند‌اسکیپ و غیره نیز مورد استفاده قرار گیرد.

INFORMATION (I)

حرف I نماینده‌ی کلمه Information است. داده‌ها و اطلاعات در واقع، قلب فرایند بیم محسوب می‌شوند و به مانند خون، در تمام پیکره‌ی مدل بیم، جریان دارند. به عبارت دیگر در فرایند بیم، اطلاعات و داده‌های اجزای تشکیل دهنده‌ی مدل، نقش حیاتی و محوری را در این فرایند دارند و سازماندهی و مدیریت اصولی آن‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به طوری که بتوان در زمان لازم به مدل رجوع و اطلاعات مورد نیاز را از آن به آسانی و با دقت، استخراج نمود.

MODELING (M)

حرف M نماینده‌ی کلمه Modeling است. این جنبه از بیم، نسبت به جنبه‌های دیگر آن ملموس‌تر است چرا که نرم‌افزارهای متعدد و متنوعی جهت مدل‌سازی‌های سه بعدی و طراحی و ساخت مجازی در دسترس هستند. در واقع پروژه‌ی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای کاربردی فناوری بیم، مدل‌سازی می‌شود که از مدل آن بتوان، مدارک دو بعدی و سه بعدی یکپارچه شده، اعم از پلان‌ها، نماها، مقاطع، جزئیات، پرسپکتیوها، جداول متره و برآورد، انیمیشن و غیره را دریافت نمود.
[cp_modal id="cp_id_a0188"]
دریافت هدیه ویژه
[/cp_modal]
Shopping Cart