اطلاعات، به مثابه شالوده‌ی BIM

✳️ زمانی که افراد در مورد BIM صحبت می‌کنند، ممکن است به‌سادگی در این دام فکریِ تصور بیم در قالب یک نرم‌افزار بیفتند. در حالی که بیم در واقع، علاوه بر این، یک فرایند و پروسه‌ی همکاری بین کاربران در تمام چرخه‌ی حیات پروژه است. بنابراین در فناوری BIM هر سه گزینه‌ی “تکنولوژی (ابزارها)”، “کاربران” و “فرایندها” حائز اهمیت هستند که عامل پیوند و سنگ زیر بنای وجودی این ترکیب، “اطلاعات” است.

✳️ به‌عبارت دیگر مدل‌سازی اطلاعات، با استفاده از ابزارهای تعیین شده، به تمامی ذی‌نفعان پروژه، اعم از کارفرما، طراح، سازنده، بهره‌بردار و غیره این امکان را می‌دهد که در طی فرایندی، به درک مشترک و جامعی از پروژه، قبل از ساخت آن دست یابند. این رویه، خطاهای طراحی و ساخت را کاهش داده و افزایش بازدهی را به دنبال دارد. همچنین این هماهنگی و همکاری مشترک، در سراسر چرخه‌ی حیات پروژه برقرار است.

✳️ با این توصیف، BIM به مثابه یک میز مشترک، تمام ذی‌نفعان و افراد دخیل در پروژه را گرد هم فرا می‌خواند. این بدان معناست که هیچ فرد و گروهی در شیوه‌ی کاری بیم، منحصراً مالکیت اطلاعات پروژه در بخش کاری خود را ندارد و آن‌ها را با همکاری و تمهیداتی در اختیار سایر افراد و تیم‌های دخیل در پروژه نیز قرار می‌دهد. البته با در نظر گرفتن مباحث امنیتی و حفظ حق مالکیت مدل که نیاز به بحث و بررسی دارد این امر صورت می‌پذیرد. بنابراین بیم، رویکرد متفاوتی با روش‌های سنتی همکاری در پروژه‌ها ایجاد می‌کند و یک روش و رویه‌ی کاری جدید محسوب می‌گردد.

[cp_modal id="cp_id_a0188"]
دریافت هدیه ویژه
[/cp_modal]
Shopping Cart